TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020-2021

Thực hiện Công văn số 253/CV-BCĐ ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Ban chỉ đạo XMC – PCGD và XDXHHT huyện Phú Giáo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020;
Trường Mầm non Hoa Mai đã triển khai tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”. nhằm tuyên truyền về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời. Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh
một số hoạt động trong tuần lễ
z2116658234621_719d789c8232f3e12369afd1c8f02140

z2116658425306_486c3eca1b5d0e8e16110c90328ae75e

z2116659141875_fe673686d4e1213e03fbfedeaecd60df

z2116708447371_2ea9cb97a92043bd01273312c21f845e

z2116709474102_7c342e3962f53f7a692937b1e829761e

z2116713204531_5a7b9bc35a6cc4be6146609945ab1bc6

z2116742301294_43d38a3543c043cfd0918cc5a4b22560

z2116742323056_a26ae0246a39436b2f2d669438855d19

z2116742330269_f438694dcdc339d514b05e8057f517a7

z2116773409936_a3f33410ca836b923d0b00a861488207

z2116773512051_8b54641b0d629d1e9db2db39a61b58eb

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *