Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
228/PGDĐT-NGLLPhòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc tổ chức nói chuyện chuyên đề an toàn thực phẩm năm 2019 Tải về
224/PGDĐT-THCSPhòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức một số công tác đầu năm học 2019-2020 cấp THCS Tải về
222/QĐ-PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định về việc thành lập BCĐ ATTP ngành GDĐT huyện Phú Giáo năm học 2019-2020 Tải về
223/PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 Tải về
92/KH-PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoThực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT trong trường học năm học 2019-2020 Tải về
THCS An BìnhV/v hướng dẫn Nhập điểm trên VNEDU Tải về
THCS An BìnhV/v hướng dẫn cập nhật Hồ sơ Học Sinh trên VNEDU Tải về
Tiểu học Phước SangQuy chế hội đồng thi đua, khen thưởng Tiểu học Phước Sang Tải về
80 /QĐ-THPS08/10/2016Tiểu học Phước SangQuyết đinh thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng Tiểu học Phước Sang Tải về
61/BC-MNHM20/05/2019MN HOA MAICÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2018 - 2019 Tải về
58919/12/2017PGDCông văn 589 Tải về
07/09/2018kế hoạch thực hiện 3 công khai và các biểu mẫu 3 công khai Tải về