Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
228/PGDĐT-NGLLPhòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc tổ chức nói chuyện chuyên đề an toàn thực phẩm năm 2019 Tải về
224/PGDĐT-THCSPhòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức một số công tác đầu năm học 2019-2020 cấp THCS Tải về
222/QĐ-PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định về việc thành lập BCĐ ATTP ngành GDĐT huyện Phú Giáo năm học 2019-2020 Tải về
223/PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 Tải về
92/KH-PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoThực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT trong trường học năm học 2019-2020 Tải về