KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2023 – 2024 TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2023 – 2024 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIAÓ DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.
z4616668884867_93d1091584d233d6cea447fa9ee8c496z4616668900035_e29c496c54bc416b1a5cb2efe90255b3z4616668896490_efe4e686b402e92047c0789eeeb46a9f