“Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023”

8g00 hôm nay (ngày 15/8/2023), cùng với gần 700.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; tập thể CB, GV, NV trường Mầm non Hoa Mai tham dự buổi “Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023”
z4616700489573_6e5011722a88ee67cef33144a1d9c35e

z4616700527151_02874e5934eb076a3963eb53c9d703e3

z4616700518783_e69b800e9a1b980b57e3befb94a07c90

z4616700517607_3508fd6020f5b0ee61beda111843c0d1

z4616700498670_7b58d025bcb3bc8ce91d1ccd9457d5c5

z4616700497116_aaa3c2162d768728d8ff881511b3b5b0.